Piano

Privacy en Contact

Privacyverklaring Pianoschool Duchateau    

Verantwoordelijke en aanspreekpunt:

         

Inez Duchateau

Kastanjelaan 17

8071 AM Nunspeet

06 12107341

pianoschool-duchateau@hotmail.com

Verzamelen van persoonlijke data, met welk doel

Pianoschool Duchateau slaat de persoonlijke gegevens van klanten op zoals zij die op het inschrijfformulier invullen: naam/namen, adres(sen), telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), geboortedatum, lesduur en frequentie.
Deze gegevens worden bewaard voor communicatie over de lessen, uitvoeringen, activiteiten, belastingaangifte.

De klant stemt erin toe dat hij mogelijk communicatie ontvangt via het opgegeven e-mailadres. 

Heeft u bezwaar tegen het plaatsen van foto’s van u op de website van Pianoschool Duchateau, dan kunt u dit aangeven door middel van een mail naar bovengenoemd mailadres

Alle voornoemde gegevens worden versleuteld opgeslagen in de computer(s) van Pianoschool Duchateau. Bankrekeningnummers en emailadressen staan ook op de servers van de bank en de resp. emailproviders.

 

Verwijderen van gegevens

De persoonsgegevens worden bewaard tot de klant aangeeft die te willen laten wissen of  Pianoschool Duchateau zal de gegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld, dan wel wettelijk is verplicht. Geen van de gegevens worden gedeeld met derden

 

Beveiliging 

Pianoschool Duchateau hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. In het geval Pianoschool Duchateau gebruik maakt van de diensten van derden, zal deze in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.